Deelname

Deelnemers kunnen hun paarden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 14 juni 2016 opgeven. Vanwege de grote belangstelling raadt de organisatie de deelnemers aan om hun paarden tijdig op te geven. De organisatie hanteert bij de opgave een toelatingsreglement. Voor de rijpaarden is Arie Huisman contactpersoon (tel. 06-27470984, rijpaarden@handelskeuring.nl ), voor de tuigpaarden Teun Lassche (tel. 06-15883342 tuigpaarden@handelskeuring.nl). De toegang is gratis.

Klik hier voor het opgaveformulier


Opgavereglement Handelskeuring Rouveen
Met ingang van 2002 heeft de Stichting Handelskeuring Rouveen een (vernieuwd) reglement van opgave opgesteld met als doel:

– Goed bezette en aantrekkelijke rubrieken.
– Zoveel mogelijk verschillende eigenaren kans geven een paard te presenteren.
– De eigenaren uit de gemeente Staphorst hierbij een voorkeurpositie te geven ten opzichte van de eigenaren buiten de gemeentegrenzen.

1. Inschrijving is open voor eigenaren van rijpaarden en tuigpaarden voor de rubrieken*

  • rijpaarden 3 jaar / tuigpaarden 2 en 3 jaar / rijpaarden 4 jaar en ouder / tuigpaarden 4 jaar en ouder / veulenrubrieken
  • Wijziging van rubriekindeling is mogelijk wanneer verdeling over bovenstaande rubrieken niet evenredig is.

2. De organisatie behoudt het recht de rubrieken samen te stellen, waarbij gegarandeerd wordt dat er rekening wordt gehouden met respectievelijk:

  • volgorde van opgave.
  • woonplaats van de eigenaar, (waarbij deelnemers uit (resp.) het dorp Rouveen en de gemeente Staphorst voorrang krijgen met tenminste 1 paard per rubriek.)
  • aantal paarden per eigenaar.

3. Bij overschrijding van de opgave-limiet per rubriek wordt er in eerste instantie 1 paard per eigenaar uitgenodigd en behoudt de organisatie voor zichzelf het volledige alleenrecht paarden uit te nodigen vanuit de lijst van ingeschreven paarden. Eigenaren die paarden inschrijven hebben hiermee overeenstemming.