Opgave

Deelnemers kunnen hun paarden tot en met 14 juni opgeven. Voor de rijpaarden is Arie Huisman contactpersoon (tel. 06-27470984, rijpaarden@handelskeuring.nl ), voor de tuigpaarden Teun Lassche (tel. 06-15883342 tuigpaarden@handelskeuring.nl).

Aan deelname/opgave zijn vanuit de organisatie geen kosten verbonden.

Opgavereglement Handelskeuring Rouveen

Met ingang van 2002 heeft de Stichting Handelskeuring Rouveen een (vernieuwd) reglement van opgave opgesteld met als doel:
– Goed bezette en aantrekkelijke rubrieken.
– Zoveel mogelijk verschillende eigenaren kans geven een paard te presenteren.
– De eigenaren uit de gemeente Staphorst hierbij een voorkeurpositie te geven ten opzichte van de eigenaren
buiten de gemeentegrenzen.

 1. Inschrijving is open voor eigenaren van rijpaarden en tuigpaarden voor de rubrieken*
  – rijpaarden 3 jaar / tuigpaarden 2 en 3 jaar / rijpaarden 4 jaar en ouder / tuigpaarden 4 jaar en ouder / veulenrubrieken
  – Wijziging van rubriekindeling is mogelijk wanneer verdeling over bovenstaande rubrieken niet evenredig is.
 2. De organisatie behoudt het recht de rubrieken samen te stellen, waarbij gegarandeerd wordt dat er
  rekening wordt gehouden met respectievelijk:
  – volgorde van opgave.
  – woonplaats van de eigenaar, (waarbij deelnemers uit (resp.) het dorp Rouveen en de gemeente Staphorst voorrang krijgen met tenminste 1 paard per rubriek.)
  – aantal paarden per eigenaar.
 3. Bij overschrijding van de opgave-limiet per rubriek wordt er in eerste instantie 1 paard per eigenaar uitgenodigd en behoudt de organisatie voor zichzelf het volledige alleenrecht paarden uit te nodigen vanuit de lijst van ingeschreven paarden.
  Eigenaren die paarden inschrijven hebben hiermee overeenstemming.